Cenik

   
specialistični parodontalni pregled z analizo RTG posnetkov in izvidom 77,00 €
konzultacija pri specialistu parodontologu 33,00 €
lokalna anestezija 11,00 €
ekstrakcija zoba 50,00 € do 110,00 €
kirurška ekstrakcija 165,00 €
odstranitev impaktiranega zoba 275,00 €
apikotomija z retrogradno polnitvijo 275,00 €
odstranitev implantata (BTI set) 143,00 €
luščenje in glajenje zoba 22,00 € po zobu
reženjska operacija 165,00 € po zobu
reženjska operacija 220,00 € sekstant
reženjska operacija 385,00 € kvadrant
mukogingivalna kirurgija od 275,00 €
vstavitev implantata Straumann 780,00 €
vstavitev implantata Astratech 645,00 €
vstavitev implantata Neodent GM 585,00 €
odprti dvig sinusnega dna * 385,00 €
odprti dvig sinusnega dna (obsežen) * 500,00 €
zaprti dvig sinusnega dna * 200,00 €
kostna dograditev * 165,00 €
kostna dograditev (obsežna) * 350,00 €
kovinsko keramična prevleka 270,00 € do 310,00 €
polnokeramična prevleka 418,00 € do 450,00 €
koreninski zatiček z nazidkom 165,00 €
vijačena kovinsko keramična prevleka na implantatu 590,00 € do 690,00 €
   

 * material se obračuna posebej

 

Cenik ne zajema nabora vseh storitev, natančen predračun izdelamo na podlagi pregleda, analize RTG posnetka in po potrebi analize CBCT posnetka.